Liveljud

Liveljud

Vid liveframträdanden av olika typer (tal, musik, teater) kan jag sköta utljudet till publiken. Vid färre än 19 kanaler använder jag mig av Behringers X Air XR18-mixer, vid fler kanaler hyrs passande utrustning in. Air XR18 är liten och kompakt och kan liknas vid en stagebox, som ställs nära eller på scenen, men inuti finns en kraftig mixer med samma mikrofonförstärkare och effekter som större, traditionella mixerbord (mer specifikt: Behringer X32). Mixern sköts helt och hållet från en surfplatta som kopplas samman med mixern. Detta innebär att jag som ljudtekniker kan röra mig runt i lokalen och justera ljudet och inte behöver uppta något utrymme för mixplats. Det innebär också att långa kablage kan undvikas och att all känslig utrustning finns samlad på scenen. Då utrustningen är kompakt behöver den heller inte uppta någon stor plats om den tillfälligt behövs ställas undan.